Deklarata për parimet Globale te Fuqizimit te Gruas

Bashkia e Tiranës së bashku me UN Women  dhe Drejtuesit e Biznesit të Tiranës angazhohen të bashkëpunojnë për të adaptuar dhe zbatuar në mënyrë vullnetarë Parimet Globale të Fuqizimit të Gruas. Barazi do të thotë Biznes. Mes palëve u nënshkrua deklarata vullnetare e bashkëpunimit midis EasyPay dhe Bashkisë Tiranë.

Më shumë…

 

Posted in: