EasyPay në mediat ndërkombëtare | The Paypers |

Paypers

EasyPay merr pjesë për herë të parë në një konferencë të tillë ndërkombëtare krahas mbi 4500 kompanive të tjera lokale dhe globale, duke përfshirë Western Union, Silicon Valley Bank, Citi Ventures, PayKey, Skrill e shumë të tjera.

Në takimet e planifikuara vlen të përmenden ato me TransferTo, Skrill, PayKey etj si dhe intervista me disa media në Europë dhe Amerikë.

Pa filluar mirë kjo konferencë, The PayPers i ka kushtuar nje artikull EasyPay dhe bashkepunimit me Ria Money Transfer.

Money 20/20 organizon eventet më të mëdha globale për mundësuesit e pagesave dhe institucionet inovative te shërbimeve financiare (Fintechs). Në vitin 2016 morën pjesë mbi 4500 kompani, 1700 CEO nga mbi 90 shtete.

Partneriteti i EasyPay me Ria Money Transfer do të anoncohet edhe gjatë konferencës Money 2020.

 

 

 

 

 

Posted in: