Tarifat e aplikuara tek klientët

Tarifat e aplikuara tek klientët për pagesat sipas shërbimeve
Përshkrimi Me llogarinë EasyPay Tek Agjentët EasyPay
OSHEE 0 Lek 0 Lek
UKT 50 Lekë 40 Lekë
UKF 0 Lek 20 Lekë
UKKO 50 Lekë 50 Lekë
UKD 0 Lekë 20 Lekë
UKVD

0 – 1500 Lekë

>1501 Lekë

 

30 Lekë

50 Lekë

 

30 Lekë

50 Lekë

Gjobat e Policisë së Shtetit 50 Lekë 100 Lekë – Gjobë e thjeshtë

150 Lekë – Gjobë me vendim komisioni

Gjobat e Bashkisë Tiranë 50 Lekë 100 Lekë
QEZHEF (Pagesat e kopshteve dhe cerdheve):

0 – 1000 Lekë

>1000 Lekë

 

 

50 Lekë

50 Lekë

 

 

50 Lekë

50 Lekë

DigitAlb 0 Lek 0 Lek
Taksat e Bashkisë Tiranë 100 Lekë 100 Lekë
Albtelecom 0 Lek 0 Lek
Eagle 0 Lek 0 Lek
Abissnet 0 Lek
Iute Credit (Pagesa këstesh kredie):

0 – 30,000 Lekë

30,001 – 70,000 Lekë

70,001 – 100,000 Lekë

100,001 – 200,000 Lekë

 

 

100 Lekë

200 Lekë

250 Lekë

300 Lekë

 

 

100 Lekë

200 Lekë

250 Lekë

300 Lekë

Digicom 0 Lekë 0 Lekë