Tarifat e aplikuara tek klientët

Tarifat e aplikuara tek klientët për pagesat sipas shërbimeve
Përshkrimi Me llogarinë EasyPay Tek Agjentët EasyPay
OSHEE 0 Lek 0 Lek
UKT (Tiranë) 50 Lekë 40 Lekë
UKF (Fier) 0 Lek 20 Lekë
UKKO (Korçë) 50 Lekë 50 Lekë
UKD (Durrës) 0 Lek 20 Lekë
UKKA (Kavajë) 0 Lekë 0 Lekë
UKHI (Himarë) 0 Lekë 0 Lekë
UKVD (Vau Dejës)
0 – 1500 Lekë 30 Lekë 30 Lekë
>1501 Lekë 50 Lekë 50 Lekë
Gjobat e Policisë së Shtetit 50 Lekë 100 Lekë – Gjobë e thjeshtë
150 Lekë – Gjobë me vendim komisioni
Gjobat e Bashkisë Tiranë 50 Lekë 100 Lekë
QEZHEF (Pagesat e kopshteve dhe cerdheve):
0 – 1000 Lekë 50 Lekë 50 Lekë
DigitAlb 0 Lek 0 Lek
Taksat e Bashkisë Tiranë 100 Lekë 100 Lekë
Albtelecom 0 Lek 0 Lek
Telekom 0 Lek
Abissnet 0 Lek 0 Lek
Iute Credit (Pagesa këstesh kredie):
0 – 30,000 Lekë 2.50% 100 Lekë
30,001 – 70,000 Lekë 2.50% 200 Lekë
70,001 – 100,000 Lekë 2.50% 250 Lekë
100,001 – 200,000 Lekë 2.50% 300 Lekë
Digicom 0 Lek 0 Lek