Shërbimi më ri tek Agjentët EasyPay – Digicom, Abonime Interneti

Digicom sjell në treg  teknologjinë  më të fundit që i vjen në ndihmë bizneseve dhe familjeve  duke i ofruar më shumë qëndrueshmeri dhe cilësi shërbimit të internetit si dhe sherbimeve të komunikimit me fibër optike.

EasyPay në bashkëpunim me Digicom, ofron për të gjithë abonentët pagesën e internetit. Shërbimi ofrohet pa asnjë komision, në çdo pikë EasyPay në të gjithë Shqipërinë.

Së shpejti shërbimi do të ofrohet për klientët e regjistruar, si në web ashtu edhe në aplikacionin EasyPay.

 

 

Posted in: