Sapientify, platforma e parë e mësimdhënies online në Shqipëri, paguaj online me EasyPay.

Sapientify është platforma më e re e kurseve dhe mësimeve online në Shqipëri. Pagesat mund t’i kryeni online me EasyPay.

Sapientify  ofron për këdo, kudo ndodhet orë mësimi online, të cilat mund ti përshtasni me kohën tuaj të lirë. Tani mund të jepni mësim/mësoni sipas kushteve tuaja, në cdo kohë dhe vend që dëshironi.

Paguani vëtëm për orët e mësimit që ju nevojiten dhe garancia e kthimit të tyre ju jep sigurinë se do të merrni shërbimin për të cilin po paguani.

Të gjitha orët e mësimit janë individuale ose në grupe të vogla. Kjo i ndihmon mësuesit të përshtasin materialet për cdo stil të mësuari.

EasyPay mundëson pagesat online nëpërmjet butonit EasyPay për të gjithë klientët e saj. Gjithshka bëhet më e thjeshtë dhe praktike për të gjithë dashamirësit e dijes, ajo është vetëm një klik larg.

Posted in: