Shërbimi më i ri në EasyPay – Ujësjellës Kanalizime Kavajë

Synimi ynë është të vazhdojmë të shtojmë gamën e shërbimeve utilitare, për t’ju lehtësuar jetën qytetarëve në të gjithë vendin.

Të gjithë qytetarët e Kavajës kanë mundësinë, që faturat e Ujësjellës Kanalizime Kavajë t’i paguajnë pranë të gjithë rrjetit tonë të agjentëve të cilët ndodhen në të gjithë vendin ose nëpërmjet aplikacionit tonë për të gjithë klientët EasyPay.

Nuk ka me nevojë të prisni në rradhë! Pagesat mund t’i kryeni shpejtë dhe lehtë.

Posted in: