Shërbimi më i ri në EasyPay – Ujësjellës Kanalizime Shkodër

Synimi ynë është të vazhdojmë të shtojmë gamën e shërbimeve utilitare, për t’ju lehtësuar jetën qytetarëve në të gjithë vendin.

Për herë të parë në Shqipëri, tashmë faturat e Ujësjellës Kanalizime Shkodër  mund t’i paguani direkt nga aplikacioni EasyPay ose në të gjitha pikat tona.

Për të gjithë klientët tanë të cilët kryejnë pagesat e tyre direkt nga aplikacioni EasyPay, do të gjejnë më lehtë të kategorizuar në aplikacion faturat e Ujësjellës Kanalizime Shkodër si më poshtë:

  • Ujësjellës Kanalizime Shkodër (Qytet)
  • Ujësjellës Kanalizime Shkodër Fshat

Të gjithë qytetarët e Shkodrës kanë mundësinë, që faturat e Ujësjellës Kanalizime Shkodër t’i paguajnë pranë pikave tona të cilat ndodhen në të gjithë vendin.

Nuk ka me nevojë të prisni në rradhë! Pagesat mund t’i kryeni shpejtë dhe lehtë.

Posted in: