Gjobat

Ne nuk duam të gjobiteni, por nesë keni gjoba, paguajini në kohë!

A e dini ju që nëse paguani gjobën në kohë, ju përfitoni 20% ulje dhe nëse nuk paguani në kohë, atëherë do të paguani 2% kamatë vonesë për çdo ditë vonesë?

Me EasyPay, koha nuk është më një problem. Ne kemi mundësuar pagesën e gjobave nga celulari ose online, në kohë reale që ju të dilni gjithmonë të fituar.

Si të paguani gjobën?

Nga telefoni dhe online:

  • Hyni tek llogaria EasyPay dhe zgjidhni shërbimin Gjobat
  • Vendosni targën e automjetit ose numrin serial të gjobës
  • Konfirmoni transaksionin dhe klikoni Paguaj
Tek agjentët EasyPay:
  • Jepini agjentit targën e makinës dhe shumën e gjobës edhe nëse nuk e keni faturën e gjobës. Tek agjenti ju mund të paguani edhe gjobat që nuk janë shfaqur akoma në sistem, mjafton të jepni faturën e gjobës. Gjithashtu mund të paguani edhe faturat me vendim komisioni.
  • Agjenti EasyPay ju jep mandat pagesën me firmë dhe vulë.
  • EasyPay ju dërgon konfirmim me e-mail/sms që pagesa u krye me sukses.

Mbani parasysh që pagesa e gjobës ka kosto shtesë. Për më shumë info rreth tarifave, kliko këtu