LendIt Fintech Europe 2019 – Linda Shomo e ftuar si folëse kryesore

Më 26-27 Shtator u zhvillua konferenca LendIt Fintech Europe e cila këtë vit u mbajt në Londër. Linda Shomo, Themeluese dhe Ceo e EasyPay ishte e ftuar si një nga folëset në Konferencën LendIt Fintech. Znj. Shomo ishte pjesë e diskutimit në panelin kryesor “Cashless Societies: a Challenge for Financial Inclusion?’.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

LendIt Fintech Europe, është një mbledhje e më shumë se 1.200 profesionistëve të industrisë në Londër, tregon udhëheqësit e inovacionit në të gjithë shërbimet financiare përfshirë bankat dixhitale, fintech, pagesa dhe industri të huazimit.

 

                 

 

Më shumë rreth LendIt Fintech Conference:

LendIt Fintech është seria më e madhe e ngjarjeve në botë e dedikuar në lidhjen e të gjithë komunitetit Fintech, duke përfshirë huadhënien, bankat dixhitale dhe segmentet blockchain. Konferencat e tyre bashkojnë novatorët kryesorë për fintech, bankat, investitorët, platformat e teknologjisë së ndërmarrjes dhe ofruesit e shërbimeve për të shkëmbyer tendencat e fundit dhe duke lehtësuar rrjetëzimin.

LendIt Fintech zhvillon tre konferenca në vit: LendIt Fintech USA, LendIt Fintech Europe, dhe LendIt Fintech Kinë, dhe dhjetëra ngjarje plotësuese online. LendIt gjithashtu zotëron dhe operon me një nga kanalet kryesore arsimore të industrisë në botë, Lend Academy.

Posted in: