Abonimet dhe Faturat e Internetit

Mos e lër veten asnjë minutë pa internet, edhe pse nuk ke kohë të paguash faturën!

Me EasyPay pagesa e faturës së internetit  është bërë shumë konveniente!

EasyPay ka mundësuar pagesën e faturës së internetit në bashkëpunim me Abissnet dhe ALBtelecom.

Pagesa e Internetit ofrohet pa asnjë komision në të gjithë rrjetin e agjentëve EasyPay !

Së shpejti edhe në aplikacion dhe web.

Si të paguani abonimin e internetit për Abissnet?

  • Jepini agjentit kodin ose të dhënat e kontrates si emër, mbiemër, qytetin etj..
  • Paguaj shumën sipas abonimin që kërkon të kryesh në bazë të paketës që zgjedh të paguash.
  • Agjenti EasyPay ju konfirmon kryerjen e pageses me sukses.

Si të paguani faturën ALBtelecom?

  • Jepini agjentit numrin e serialit, numrin e kontratës ose numrin fiks me të cilin është e lidhur kontrata juaj.
  • Paguaj shumën sipas konsumit që keni shpenzuar për muajin përkatës.
  • Agjenti EasyPay ju konfirmon kryerjen e pageses me sukses.

Pagesat online janë zgjidhja më e mirë!