Gjobat e Policisë së Shtetit dhe Gjobat e Bashkisë!

Ne nuk duam të gjobiteni, por nesë keni gjoba, paguajini në kohë!

Parkuat në vendin e gabuar? Tejkaluat limitin e shpejtësisë? Të gjithëve na ndodh, por tanimë falë unifikimit të gjobave të Policisë së Shtetit me ato të Policisë së Bashkisë Tiranë, ju mund t’i paguani të gjitha me EasyPay!

A e dini ju që nëse paguani gjobën në kohë, ju përfitoni 20% ulje dhe nëse nuk paguani në kohë, atëherë do të paguani 2% kamatë për çdo ditë vonesë?

Me EasyPay, koha nuk është më një problem. Ne kemi mundësuar pagesën e gjobave online, në kohë reale që ju të dilni gjithmonë të fituar.

Si të paguani gjobën?

Nga telefoni dhe online:

  • Hyni tek llogaria EasyPay dhe zgjidhni shërbimin Gjobat
  • Vendosni targën e automjetit ose numrin serial të gjobës
  • Konfirmoni transaksionin dhe klikoni Paguaj

 

Tek agjentët EasyPay:
  • Jepini agjentit numrin e targës së makinës.
  • Tek agjenti ju mund të paguani edhe gjobat që nuk janë shfaqur akoma në sistem, mjafton të jepni faturën e gjobës.
  • Gjithashtu mund të paguani edhe faturat me vendim komisioni.
  • Agjenti EasyPay ju jep mandat pagesën me firmë dhe vulë.
  • EasyPay ju dërgon konfirmim me e-mail/sms që pagesa u krye me sukses.

Mbani parasysh që pagesa e gjobës ka kosto shtesë. Për më shumë info rreth tarifave, kliko këtu