Kontrata elektronike

A e dinit ju qe Kontrata Elektronike shërben si element identifikues i domosdoshëm për të vijuar me hapat pasardhëse si lidhja me dekoderin dhe finalizimi i abonimit? Vendos te dhenat e tua sic kerkohen me poshte: