Taksat e Bashkisë Tirane

Taksat e Bashkisë Tiranë do të paguhen në gjithë pikat EasyPay në kryeqytet.

Shërbimi i DPTTV ka një vecanti nga shërbimet e tjera pasi këtu mund të paguhen në një çast të gjitha detyrimet, gjobat apo kamatat që i shfaqen klientëve, apo dhe aq sa klientët zgjedhin të paguajnë.

Tarifa që do të mbahet për klientët është 100 ALL tek agjentët për cdo taksë që ata paguajnë.

Për gjobat apo kamat vonesat nëse paguhen në një moment më shum se 1 të tillë, do të mbahet komision vet;m për 1; për të tjerat sdo të mbahet komision.

GJobat dhe kamat vonesat dalin si zë me vete. Pra për një detyrim p.sh taksa e arsimi, klientët mund të kenë: një rekord për vlerën e taksës, një rekord për gjobë mbi mos respektimin e pagesës së takses dhe një rekord për kamatë vonesën që është gjeneruar nga vonesa.

Kërkimi për një subjekt mund të bëhet me:

-Kod vendor, Nipt ose/dhe Emër mbiemër të Administratorit ose emër të Institucionit

Së shpejti taksat e Bashkisë Tiranë do mund të paguhen dhe nga klientet në web apo në mobile.