Faturat e dritave dhe ujit

Si t’i paguani faturat?

Mjafton të ndiqni hapat e mëposhtëm, por më parë sigurohuni që llogaria EasyPay është e mbushur. Për më shumë detaje si të mbushni llogarinë EasyPay, kliko këtu

Nga celulari dhe online:

  • Hyni tek llogaria EasyPay dhe klikoni tek OSHEE ose Ujësjellës Kanalizime
  • Vendos numrin serial të faturës ose numrin e kontratës
  • Perzgjidh faturën që do paguash
  • Konfirmo transaksionin
Nga agjentët e shitjes:
  • Jepi agjentit faturën ose kontratën
  • Paguaj shumën e detyruar
  • Agjenti EasyPay ju jep mandatin e pagesës me firmë dhe vulë
  • EasyPay ju njofton me e-mail ose sms që pagesa është kryer me sukses

EasyPay do t’ju dërgojë me e-mail gjithë detyrimet mujore që keni ndaj OSHEE dhe UK

Për më shumë informacion për tarifat e pagesave, kliko këtu