Fatura e Celularit

Tani e ke shumë më të thjeshtë, edhe nëse nuk ke kohë të paguash faturën!

Me EasyPay pagesa e faturës së celularit është bërë shumë konveniente!

EasyPay ka mundësuar pagesën e faturës së  celularit për numrat me kontratë me operatorin Plus dhe ALBtelecom.

Pagesa e faturave ofrohet pa asnjë komision në të gjithë rrjetin e agjentëve EasyPay dhe online!

Ne gjithashtu po punojmë për t’a ofruar këtë shërbim me kompanitë e tjera të  operatorëve celularë.

Si të paguani faturën e celularit.

Online:

  • Hyni tek llogaria EasyPay dhe klikoni tek Plus/ALBtelecom
  • Vendosni numrin e celularit tuaj
  • Perzgjidhni faturën që do paguani
  • Konfirmoni transaksionin

Nga agjentet e shitjes:

Si të paguani faturën e celularit Plus?

  • Jepini agjentit numrin e celularit
  • Paguaj shumën sipas detyrimit mujore në varësi të faturës
  • Agjenti EasyPay ju jep mandatin e pagesës me firmë dhe vulë

Si të paguani faturën e celularit ALBtelecom?

  • Jepini agjentit numrin e serialit, numrin e kontratës ose numrin fiks me të cilin është e lidhur kontrata juaj.
  • Paguaj shumën sipas konsumit që keni shpenzuar për muajin përkatës.
  • Agjenti EasyPay ju konfirmon kryerjen e pageses me sukses.

 

Pagesat online janë zgjidhja më e mirë!